स्वास्थ्य

स्वास्थ्य

Nepal Confirms Spread of JN.1 COVID-19 Strain

नेपालले सोमबार देशमा कोरोना भाइरसको JN.1 उप-प्रजातिको प्रसार पुष्टि गरेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रमा पूर्ण-जेनोम सिक्वेन्सिङको आधारमा गरिएका १६ […]

Scroll to Top
Menu